Gabby White Marcus Ellis Belgium
Team England with silver